Renteendring

Renteendring

Vekselbanken set ned renta på utlån og innskot.

Opningstider i påsken 2014

Opningstider i påsken 2014

Vekselbanken har fylgjande opningstider ved kontoret i Vangsgata 24:

Passordskifte i nettbank er ikkje naudsynt

Passordskifte i nettbank er ikkje naudsynt

Mange har truleg lest eller høyrt om at det er oppdaga ein sikkerheitsfeil i ein teknologi som heiter OpenSSL, og som vert nytta av ei rekkje nettenester for å sikre kommunikasjonen mellom brukar og nettstad. Solangt tyder våre undersøkingar på at verken vekselbanken.no eller vår nettbank er råka av dette.

Innkalling til generalforsamling 2014

Innkalling til generalforsamling 2014

Generalforsamlinga er utsett til fredag 25. april 2014 kl. 17.30

Kjøp forsikring i nettbanken

Kjøp forsikring i nettbanken

Visste du at du kan berekne pris og kjøpe forsikringane dine i Nettbanken? Gjeld forsikring av bil, bustad, innbu, reise og fritidsbustad.

Kundetur 2014

Kundetur 2014

Bli med Vekselbanken på kundetur til Irland!

Følg fonda dine i appen

Følg fonda dine i appen

No kan du følgje fonds utviklinga di og sjå din urealiserte gevinst.

Kva er det viktigaste i livet ditt?

Kva er det viktigaste i livet ditt?

Det er dei viktige tinga i livet ditt du vil forsikre. Kva som er viktig for deg kan forandre seg med tida, i dei ulike fasane av livet. Vårt nye forsikringsverktøy hjelper deg å finne gode løysingar for det som er viktigast for deg.

Kundeundersøking privatkundar - undersøkinga startar opp 4. februar

Kundeundersøking privatkundar - undersøkinga startar opp 4. februar

Vekselbanken gjennomfører ei kundeundersøking for privatkundar i løpet av fyrste kvartal 2014.

Oppretting av konto i nettbank

Oppretting av konto i nettbank

Du kan no opprette kontoar sjølv i nettbanken.

Delårsrapport for 4. kvartal 2013

Delårsrapport for 4. kvartal 2013

Styret i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA har handsama førebels årsrekneskap for 2013. Innteninga på ordinær bankdrift er god, og banken opplever reduserte kostnader og stabil vekst i både utlån, innskot og rådveldekapital. Styret i banken gjer framlegg om å utbetala 53 kr pr aksje som utbyte for 2013.

Vinnarar av fotokonkurranse 2013

Vinnarar av fotokonkurranse 2013

Vinnarane av fotokonkurransen er kåra.

Nå kan du se årsoppgaven for kredittkort

Nå kan du se årsoppgaven for kredittkort

Årsoppgaven 2013 for ditt kredittkort ligger i Nettbanken.

BSU renteauke

BSU renteauke

Renta på BSU er auka frå 4,5 % til 4,75 % med verknad frå 16. desember 2013

Last ned vår APP

Last ned vår APP

Ta med deg banken overalt.

Gi sparing i gåve

Gi sparing i gåve

Gi ei gåve som veks seg større med åra og blir meir verdifull. Kom inn i banken og spør etter gåvesjekken.

Vi styrkjer lokalbanken

Vi styrkjer lokalbanken

Sjå den nye reklamefilmen vår som viser kva lokalbanken betyr for kundane og lokalsamfunnet.

APP for ungdom

APP for ungdom

No kan ungdom mellom 15-18 år bruke appen.

Juniorkortet

Juniorkortet

No kan barn under 13 år få eige bankkort som er trygt å bruke. De kan velje mellom 3 forskjellige motiv på kortet. Ta med barnet ditt ned i banken og bestill i dag.

BankID på mobil

BankID på mobil

Med BankID på mobil bruker du mobilen og ikkje kodebrikka når du skal logge deg inn i nettbanken. Like sikkert som vanleg BankID, berre enklare.

Sikker handel på nett

Sikker handel på nett

Mange handlar på nettet. Med kredittkortet ditt kan du handle enkelt og trygt på Internett. Sjå anbefalingane våre for netthandelen.

Chess klar med BankID for mobil

No kan mobilkundar hjå Chess frå BankID på mobil.

Engelsk i nettbanken

Engelsk i nettbanken

Det blir no mogeleg å velje engelsk språk i nettbanken.

Saknar du Windows Phone APP?

Saknar du Windows Phone APP?

Bruk Mobilbank eller vanleg nettbank med BankID på mobil inntil vidare.

Design ditt eige kort

Design ditt eige kort

Gje bankkortet ditt eit personleg preg.

Er du interessert i økonomi?

Er du interessert i økonomi?

Sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, bloggar om aktuelle tema i norsk og internasjonal økonomi. Han er oppteken av dei lange linjene og ein god debatt.