Vekselbanken - er ein sprek og oppegåande lokalbank

Vekselbanken - er ein sprek og oppegåande lokalbank

Opningstider i jola 2014

Opningstider i jola 2014

Opningstider i jola på vårt kontor i Vangsgata 24 er som fylgjer:

Utdeling av legatmidlar frå Ingjerd B. Kvåles legat

Utdeling av legatmidlar frå Ingjerd B. Kvåles legat

Ungdom med tilknyting til Vossebygda, og som søkjer teoretisk- eller praktisk utdanning kan søkje om legatmidlar frå Ingjerd B. Kvåles legat.

Har du spara på BSU i år?

Har du spara på BSU i år?

Med BSU vert vegen til eigen bustad kortare. I tillegg får du høg rente og skattefrådrag. Kva ventar du på?

Kva er det viktigaste i livet ditt?

Kva er det viktigaste i livet ditt?

Det er dei viktige tinga i livet ditt du vil forsikre. Kva som er viktig for deg kan forandre seg med tida, i dei ulike fasane av livet. Vårt nye forsikringsverktøy hjelper deg å finne gode løysingar for det som er viktigast for deg.

Har du pengar til overs, sett det i banken

Har du pengar til overs, sett det i banken

Kan du for eksempel kutte ned på eit par caffè latte i veka vil det over tid bli eit par hundre tusen på konto.*

Ny veg og bane til Bergen

Ny veg og bane til Bergen

Banksjef Einar Larsen går i bresjen saman med andre næringslivsleiarar for ny veg og bane til Bergen.

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Framleis gode 3. kvartalstal for Vekselbanken.

Vekselbanken set ned renta på utlån og innskot

Vekselbanken set ned renta på utlån og innskot

Vekselbanken har beslutta å setje ned renta på bustadlån innfor 60 % av verdi med 0,25 %, og på fyrstegongs bustadlån for ungdom med 0,20 %. Innskotsrenta på særvilkår vert sett ned med inntil 0,30 %.

Kvinner, pensjon og sparing

Kvinner, pensjon og sparing

Foilar frå seminaret "Kvinner, pensjon og sparing".

Nye bankkort vert utan bilete

Nye bankkort vert utan bilete

Vekselbanken har beslutta å ta bort legitimasjon på baksida av korta våre.

Kjøp forsikring i Nettbanken

Kjøp forsikring i Nettbanken

Visste du at du kan berekne pris og kjøp forsikring i Nettbanken.

Vi hjelper deg med å gjere gode val

Vi hjelper deg med å gjere gode val

God økonomi handlar om å gjere gode val. Våre rådgivarar hjelper deg å velje enda betre!

Last ned vår app

Last ned vår app

Ta med deg banken overalt.

Delårsrapport 2. kvartal 2014

Delårsrapport 2. kvartal 2014

Godt halvårresultat 2014 for Vekselbanken.

ØkonoMeteret

ØkonoMeteret

Ta tempen på privatøkonomien din med den enkle sjekklista vår!

Kjøp forsikring i nettbanken

Kjøp forsikring i nettbanken

Visste du at du kan berekne pris og kjøpe forsikringane dine i Nettbanken?

Følg fonda dine i appen

Følg fonda dine i appen

No kan du følgje fonds utviklinga di og sjå din urealiserte gevinst.

Passordskifte i nettbank er ikkje naudsynt

Passordskifte i nettbank er ikkje naudsynt

Mange har truleg lest eller høyrt om at det er oppdaga ein sikkerheitsfeil i ein teknologi som heiter OpenSSL, og som vert nytta av ei rekkje nettenester for å sikre kommunikasjonen mellom brukar og nettstad. Solangt tyder våre undersøkingar på at verken vekselbanken.no eller vår nettbank er råka av dette.

Oppretting av konto i nettbank

Oppretting av konto i nettbank

Du kan no opprette kontoar sjølv i nettbanken.

Gi sparing i gåve

Gi sparing i gåve

Gi ei gåve som veks seg større med åra og blir meir verdifull. Kom inn i banken og spør etter gåvesjekken.

Vi styrkjer lokalbanken

Vi styrkjer lokalbanken

Sjå den nye reklamefilmen vår som viser kva lokalbanken betyr for kundane og lokalsamfunnet.

App for ungdom

App for ungdom

No kan ungdom mellom 15-18 år bruke appen.

Ingen Java, ingen kodebrikke

Ingen Java, ingen kodebrikke

Med BankID på mobil bruker du mobilen og ikkje kodebrikka når du skal logge deg inn i nettbanken. Like sikkert som vanleg BankID, berre enklare.

Sikker handel på nett

Sikker handel på nett

Mange handlar på nettet. Med kredittkortet ditt kan du handle enkelt og trygt på Internett. Sjå anbefalingane våre for netthandelen.

Saknar du Windows Phone app?

Saknar du Windows Phone app?

Bruk Mobilbank eller vanleg nettbank med BankID på mobil inntil vidare.

Design ditt eige kort

Design ditt eige kort

Gje bankkortet ditt eit personleg preg.

Er du interessert i økonomi?

Er du interessert i økonomi?

Sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, bloggar om aktuelle tema i norsk og internasjonal økonomi. Han er oppteken av dei lange linjene og ein god debatt.