Vekselbanken - er ein sprek og oppegåande lokalbank

Vekselbanken - er ein sprek og oppegåande lokalbank

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

Det vart helde generalforsamling i Vekselbanken 22. april 2015, og etter at dei formelle sakene var handsama heldt sjefsøkonom Jan Ludvig Andreassen eit foredrag med tema "Norsk økonomi i ei brytningstid".

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Vekselbanken leverer svakare resultat i 1. kvartal 2015 samanlikna med 2014, men 2014 tala var prega av ein del eingongsinntekter og ein høgare rentenetto.

Vekselbanken set ned renta på utlån og innskot

Vekselbanken set ned renta på utlån og innskot

Ny beste nominelle rente på bustadlån utanom BLU vert redusert frå 3,20% til 2,95%.

Ny Mobilbank - komme i gang

Ny Mobilbank - komme i gang

Korleis komme i gang med ny Mobilbank?

Bli med Vekselbanken på kundetur til Normandie!

Bli med Vekselbanken på kundetur til Normandie!

Bli med oss på tur og opplev vakkert landskap og spennande historie i NORMANDIE. Turen vert arrangert 24. – 30. august 2015. Les meir og meld deg på.

Enklare kvardagsøkonomi

Enklare kvardagsøkonomi

God kvardagsøkonomi handlar om at du skal ha det godtet med økonomien din. Det skal vere enkelt å betale rekningar, du skal ha god oversikt og kontroll - og den skal vere lette å handtere - kvar dag.

Prøv Tidssparometeret

Prøv Tidssparometeret

Sjå kor mykje tid du kan spare med den nye mobilbanken

Smart kredittkort bruk

Smart kredittkort bruk

Kredittkort har mange fordelar. Trygg netthandel er ein av dei.

Ny mobilbank - no også med betaling og mykje meir

Ny mobilbank - no også med betaling og mykje meir

Med den nye mobilbanken har du alt du treng i din bankkvardag i lomma. Sjå nokre av nyheitene.

Ny nettbank utan Java er nyleg lansert

Ny nettbank utan Java er nyleg lansert

Du har nyleg fått heilt ny nettbank, og me vonar du likar den. Sjå kva som blir nytt.

Kundeundersøking Eika Forsikring

Kundeundersøking Eika Forsikring

Eika Forsikring gjennomfører frå 29. januar 2015 ei kundeundersøking mellom nokre av våre privat- og bedriftskundar. Me vonar du vil delta slik at Eika Forsikring og me kan kan få nyttige innspel i høve til vidare utvikling.

Delårsrapport for 4. kvartal 2014

Delårsrapport for 4. kvartal 2014

Styret i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA har handsama førebels årsrekneskap for 2014. Innteninga på ordinær bankdrift er god. Andre inntekter syner ein kraftig auke, og kostnadane har ikkje auka i forhold til i fjor. Styret i banken gjer framlegg om å utbetala kr 5,00 pr. aksje som utbyte for 2014, samanlikna med tilsvarande kr. 2,65 for 2013.

BankID utan Java er no lansert

BankID utan Java er no lansert

No kan du logge deg på nettbanken utan Java. Sidan ny løysing ikkje nyttar Java, fungerer den like godt på smarttelefonar og nettbrett som på PC og MAC. Du treng ikkje gjere noko for å ta i bruk ny løysing.

Kundeundersøking privatkundar - undersøkinga startar opp 7. januar

Kundeundersøking privatkundar - undersøkinga startar opp 7. januar

Vekselbanken gjennomfører ei kundeundersøking for privatkundar i løpet av fyrste kvartal 2015.

Vekselbanken set ned renta på utlån og innskot.

Vekselbanken set ned renta på utlån og innskot.

Vekselbanken har vedteke å setje ned renta på utlån slik at beste bustadrente for ungdom vert 2,95%, og rente på bustadlån innanfor 60% av verdi vert 3,20%. Rentene på innskot vert også justert.

Godt Nytt År

Godt Nytt År

Me ynskjer alle eit Godt Nytt År!

Utdeling av legatmidlar frå Ingjerd B. Kvåles legat

Utdeling av legatmidlar frå Ingjerd B. Kvåles legat

Ungdom med tilknyting til Vossebygda, og som søkjer teoretisk- eller praktisk utdanning kan søkje om legatmidlar frå Ingjerd B. Kvåles legat.

Kva er det viktigaste i livet ditt?

Kva er det viktigaste i livet ditt?

Det er dei viktige tinga i livet ditt du vil forsikre. Kva som er viktig for deg kan forandre seg med tida, i dei ulike fasane av livet. Vårt nye forsikringsverktøy hjelper deg å finne gode løysingar for det som er viktigast for deg.

Har du pengar til overs, sett det i banken

Har du pengar til overs, sett det i banken

Kan du for eksempel kutte ned på eit par caffè latte i veka vil det over tid bli eit par hundre tusen på konto.*

Vi hjelper deg med å gjere gode val

Vi hjelper deg med å gjere gode val

God økonomi handlar om å gjere gode val. Våre rådgivarar hjelper deg å velje enda betre!

Kjøp forsikring i Nettbanken

Kjøp forsikring i Nettbanken

Visste du at du kan berekne pris og kjøp forsikring i Nettbanken.

Start med sparing i fond

Start med sparing i fond

Få betre avkastning på sparepengane dine ved å spare i fond

Ny veg og bane til Bergen

Ny veg og bane til Bergen

Banksjef Einar Larsen går i bresjen saman med andre næringslivsleiarar for ny veg og bane til Bergen.

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Framleis gode 3. kvartalstal for Vekselbanken.

Kvinner, pensjon og sparing

Kvinner, pensjon og sparing

Foilar frå seminaret "Kvinner, pensjon og sparing".

Nye bankkort vert utan bilete

Nye bankkort vert utan bilete

Vekselbanken har beslutta å ta bort legitimasjon på baksida av korta våre.

ØkonoMeteret

ØkonoMeteret

Ta tempen på privatøkonomien din med den enkle sjekklista vår!

Kjøp forsikring i nettbanken

Kjøp forsikring i nettbanken

Visste du at du kan berekne pris og kjøpe forsikringane dine i Nettbanken?

Passordskifte i nettbank er ikkje naudsynt

Passordskifte i nettbank er ikkje naudsynt

Mange har truleg lest eller høyrt om at det er oppdaga ein sikkerheitsfeil i ein teknologi som heiter OpenSSL, og som vert nytta av ei rekkje nettenester for å sikre kommunikasjonen mellom brukar og nettstad. Solangt tyder våre undersøkingar på at verken vekselbanken.no eller vår nettbank er råka av dette.

Oppretting av konto i nettbank

Oppretting av konto i nettbank

Du kan no opprette kontoar sjølv i nettbanken.

Gi sparing i gåve

Gi sparing i gåve

Gi ei gåve som veks seg større med åra og blir meir verdifull. Kom inn i banken og spør etter gåvesjekken.

Vi styrkjer lokalbanken

Vi styrkjer lokalbanken

Sjå den nye reklamefilmen vår som viser kva lokalbanken betyr for kundane og lokalsamfunnet.

Ingen Java, ingen kodebrikke

Ingen Java, ingen kodebrikke

Med BankID på mobil bruker du mobilen og ikkje kodebrikka når du skal logge deg inn i nettbanken. Like sikkert som vanleg BankID, berre enklare.

Sikker handel på nett

Sikker handel på nett

Mange handlar på nettet. Med kredittkortet ditt kan du handle enkelt og trygt på Internett. Sjå anbefalingane våre for netthandelen.

Saknar du mobilbank for Windows Phone?

Saknar du mobilbank for Windows Phone?

Ny app er under testing og blir snart lansert. I mellomtida kan du bruke mobilbank på web.

Design ditt eige kort

Design ditt eige kort

Gje bankkortet ditt eit personleg preg.

Er du interessert i økonomi?

Er du interessert i økonomi?

Sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, bloggar om aktuelle tema i norsk og internasjonal økonomi. Han er oppteken av dei lange linjene og ein god debatt.