Medlemmer

Dagleg leiar Stein Kvarekvål, Voss, formann
Jurist Hildegunn Reime, Bergen, nestformann
Dagleg leiar Ingrid Kløve-Graue, Voss
Ass. rådmann Olav Seim, Granvin
Senior kunderådgjevar Johanna R. Sølvberg, Voss (representant for dei tilsette) 


Varamedlemmer i prioritert rekkefylgje:

Dagleg leiar Nils T. Ringheim , Voss
Siviløkonom Kathrine Løno Lahlum, Voss
Kunderådgjevar Solfrid Dagestad Midttun, Voss (vararepresentant for dei tilsette)