Medlemmer

Dagleg leiar Stein Kvarekvål, Voss, styreleiar
Jurist Hildegunn Reime, Bergen, nestleiar
Siviløkonom Kathrine Løno Lahlum, Voss
Ass. rådmann Olav Seim, Granvin
Avdelingsleiar Solfrid Dagestad Midttun, Voss (representant for dei tilsette) 


Varamedlemmer i prioritert rekkefylgje:

1. Dagleg leiar Nils T. Ringheim , Voss
2. Revisor Marita Østrem, Voss
Kunderådgjevar Elin Bryn, Voss (vararepresentant for dei tilsette)