Det blei likevel ikkje oppnådd semje med LO, og dermed går om lag 1200 medlemer i ut i streik frå torsdag morgon kl. 08.00.

Denne streiken vil ikkje ramme kundane våre. Alt fungerer som normale og bankkontora vil vere opne.