Netthandel er enkelt, og vi nordmenn netthandlar i dag for over 140 milliardar kroner i året. Men handlar vi riktig? Det aller viktigaste du må kunna om netthandel er at du alltid bør betala med eit kredittkort.

Tryggare handel
Grunnen er at kredittkortet er tryggare enn dei vanlege bankkorta ditt. I det du brukar korta, er det nemleg pengane til banken du handlar med, og ikkje dine eigne. Skulle du difor vera uheldig og svindlast, er det ikkje lønnskontoen din som vert tappa. Banken tek ansvaret.

Tryggleik ved feil og manglar
Å bruka kredittkort gjev deg ein ekstra tryggleik dersom det skulle visa seg at produktet har feil eller manglar. Det same gjeld om seljaren nektar deg å nytta angreretten, eller om nettbutikken du har handla i går konkurs.

Vi har laget en liten huskeliste til deg som handler på nett:

  • Sjekk alltid at butikken er påliteleg. Eit enkelt Google eller Facebook søk kan avdekka andres røynsler med brukerstaden.
  • Sjekk leveringstiden - ver ute i god tid og sjekk kor lang tid det vil ta å få varene levert.
  • Kontroller prisen og ordrestadfestinga.
  • Bruk alltid kredittkort når du handlar på nett.
  • Ikkje legg igjen kortnummeret andre stedar enn på nettbutikkens sikre side for betaling. Som regel starter adressa med «https» i staden for «http».
  • Vel å betala med betalingstenester som Vipps, Masterpass, PayPal eller andre digitale lommebøker. Då slepp du å oppgi kortnummeret ditt. Hugs å registrera kredittkortet ditt som betalingskort i lommeboken. 
  • Hugs at norsk kjøpslov bare gjeld i Noreg og at andre land har andre lovar og regler.
  • Frakt, gebyrer og avgifter kan komme i tillegg. Sjekk importkalkulatoren hos Tollvesenet


Forbrukerrådet rår til deg å handla på nett med kredittkort
Betaling i app og netthandel er òg to sider av same sak. Difor løner det seg å registrera kredittkortet i alle betalingsapper og tenester du nyttar. Forbrukarrådets hovudregelen er enkel - bruk kredittkortet til netthandel og la brukkontoen vera trygg!


Les fleire tips frå forbrukarrådet her.