Kredittkort

Business Mastercard gjer det enklare å skilje privat- og jobbøkonomi. Vel mellom kredittkort med privat ansvar og kredittkort med bedriftsansvar.
  • Du skil eigen økonomi frå økonomien til bedrifta
  • Reise- og avbestillingsforsikring er inkludert
  • Gjer det enklare å skrive reiserekning

Dette er Business Mastercard

Reiser du mykje gjennom jobben, eller kjøper varer på vegner av bedrifta? Då løner det seg å ha eit Business Mastercard for å skilje mellom private kjøp og jobbrelaterte utlegg. Hos oss kan du velje mellom desse to:

Business med privat ansvar

  • Korthaldar er juridisk ansvarleg for kortbruken
  • Den tilsette fyller ut reiserekning og utleggskjema for å få igjen pengar frå arbeidsgivar
  • Gratis Priority Pass som gjev tilgjenge til over 1000, lounger verda over, følgjer med.

Business med bedriftsansvar

  • Bedrifta er juridisk ansvarleg, og ikkje den tilsette som privatperson
  • Kostnadane blir ført direkte mot bedrifta
  • Praktisk for mindre bedrifter, til dømes enkeltpersonsføretak

Gode råd