Bedriftsforsikring

Ved å kjøpe bedriftsforsikring sikrar du den økonomiske tryggleiken til bedrifta om noko uventa skulle skje.
 • Kombinert forsikring som omfattar maskiner, inventar, lausøyre og varar, samt ansvar for drift av arbeidet
 • Dekkjer tap som følgje av stopp i produksjonen
 • Omfattar vatn-, brann- og innbrotsskadar
Kontakt meg om bedriftsforsikring

Om forsikringa

Dette blir dekt av forsikringa

 • Brann-, vatn- og innbrotskadar. 
 • Avbrotstap i inntil 18 månader.
 • Bedrifts- og produktansvar ved ting- og personskade.
 • Rekonstruksjon av arkiv, datafiler eller liknande.
 • Rydjingsutgifter etter erstatningsmessig skade.
 • Lagring og dekonstruksjon av miljøfiendtlig avfall etter erstatningsmessig skade.
 • Vindauge og skilt. 
 • Bygningsmessig tilleggsinnreiing.
 • Underslag, bedrageri og liknande.
 • Ran og overfall.
 • Rettshjelp. 

Tilleggsforsikringar

Forsikringa kan utvidast med:
 • Entreprenørforsikring
 • Varer i kjøle-/frysedisk ved feil/svikt i  kjølesystem eller straumtilførsel
 • Innbrotsforsikring av varer i stålcontainer
 • Innhald i verdiskap
 • Tank med innhald
 • Pumper og fundament
 • Datautstyr og databerarar
 • Lønn til tilsette 

Meld skade

Hos oss melder du skade på forsikringane dine ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema