Gardsbil

Gardsbilforsikringa dekkjer lastebilar som blir brukte i landbruket.
  • Tilpassa bonden sitt køyremønster
  • Gir rett til erstatning ved brannskadar, for eksempel etter garasjebrann
  • Næringsbil Pluss inkluderer utvida maskinskadedekning

Dette blir dekt av forsikringa

Vi har fleire typar bilforsikringar. Sjå kva som passar deg best.

Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade - utvida

Leigebil i hele reparasjonsperioden

Totalskadegaranti - utvida

Vognskade


Maskinskade


Bagasje


Ekstrautstyr inntil 60 000

Brann


Tjuveri


Glas


Redning


AnsvarRettshjelp
Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Tilleggsforsikringar