No kan du betale med smartklokka

Med aktivitetsklokker fra Fitbit eller Garmin kan du no betale kontaktlaust med ditt Mastercard. Det er ikkje lenger krise dersom du gløymer lommeboka og mobilen heime.
  • Trygt, brukarvennleg og raskt
  • Smidig kopling av aktivitet og betaling
  • Fungerer som eit kontaktlaust kort

Betal med Fitbit Pay og Garmin Pay

Sportsklokkene frå Fitbit og Garmin nyttar Near Field Communication (NFC) for å gjennomføra kontaktløse betalingar. Du berre tæpper klokka mot betalingsterminalen for å betala. Sjølve betalinga skjer via Visa og Mastercard. Det finst ingen eigne beløpsgrenser ved klokkebetaling. Fitbit Pay og Garmin Pay bruker Visa og Mastercards bransjeledende token-tjenester som gir deg høgaste grad av sikkerheit.

Garmin Pay

Betal med sportsklokker frå Garmin.

Garmin Pay nyttar Near Field Communication (NFC) for å gjennomføra kontaktløse betalingar. Tenesta er ått av Garmin og betalingane skjer via Visa og Mastercard nettverka. Garmin Pay har ingen eigne beløpsgrenser, beløpsgrensene i kortet gjeld.
Tokenisering reduserer moglegheit for svindel

Tokenisering reduserer moglegheit for svindel

I dag forventar du som bruker teknologi som kan hjelpe deg å løyse oppgåver i kvardagen med så få klikk som mogeleg.

No kan du betala kontaktløst på farta, utan å bekymra deg for at kredittkortopplysningane dine kan koma på avveie. Fitbit og Garmin Pay brukar Mastercards bransjeledende token-tenester som gjev brukarane høgaste grad av tryggleik. Det tyder i praksis at du kan betala like sømløst, trygt og enkelt med smartklokken som med det fysiske korta.

Tokenisering er ei eiga krypteringsløysing som nyttar eit virtuelt, unikt kortnummer til betalinga med klokka, og ikkje det faktiske kortnummeret ditt. Tokensiering reduserer dermed moglegheita for svindel og forhindrar at kortinformasjonen din kjem på avveg.