Meld skade på hus, hytte eller eigedelar

Få hjelp ved skade på bolig, hytte og eigedelar.

Skadar på bolig og innbo?

  • Når du melder skade elektronisk vil du bli kontakta seinast neste arbeidsdag. Ved periodar med ekstraordinær pågang kan det ta noko lengre tid.
  • Vi bistår med å avklare omfanget av skaden og om forholdet er dekt av forsikringa di.
  • Er det behov for hjelp frå fagfolk eller ekspertar, involverer vi desse.
  • Vi følgjer opp saka di mot eventuelle andre selskaper eller partar.

 

Treng du hjelp?

Telefonnummer for ulike skadetypar

  • Skade- og Personforsikring: (+47) 915 03 850 - Eika Forsikring 
  • Helseforsikring og behandlingsgaranti: (+47) 21 89 75 35 - Falck Helse
  • Råte og skadedyr: (+47) 22 28 31 50 - Norsk Hussopp Forsikring