Innhald

Reiseforsikring

Tenkjer du over kor mykje du eigentleg reiser? Vår reise- og avbestillingsforsikring gjeld med ein gong du går ut av døra heime, og gjeld alle typar reiser som varar inntil 60 dagar.
  • Forsikringa gjeld både ferie og jobbreiser inntil 60 dagar
  • Dekkjer heimtransport og behandlingsutgifter ved sjukdom og ulukke
  • Ulukkes- og avbestillingsforsikring er inkludert
Sjekk pris og kjøp reiseforsikring

Vi ønskjer at du skal vere trygg når du er på reise. Gjennom samarbeidet vårt med SOS er vi tilgjengelege 24 timar i døgnet, verda over. 

Kor godt forsikra ønskjer du å vere?

Sjekk kor mykje bagasjen din er verdt

Du reiser på ferie med langt større verdiar i kofferten enn du trur.