Klikk her for å komme til side for teikning av aksjar

Teikningsklient med pålogging via BankID. MERK: Teikningsklienten er open i perioden 11. november kl. 09.00 - 22. november kl. 16.30.

Prospekt og teikningsblankett

Prospekt og teikningsblankett er registrert i Føretaksregisteret.

Prospekt og teikningsblankett er også tilgjengeleg i trykt versjon i banken, Vangsgata 24 på Voss.

 

Klikk her for prospektet.

Klikk her for teikningsblankett.

 

 

 

Informasjon