Innhald

Kor lenge kan vi bu sånn?

Plutseleg vert det for liten plass. Og det ekstra soverommet kostar. Snakk med oss. Nokre spørsmål er for store for nettet. Vi kan hjelpa deg å realisera bustadsdraumen.

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane tryggjer du deg og flokken din.

18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du plutseleg i førarseta når det gjeld din eigen økonomi. Kontakt oss for eit møte, så tek vi ein prat om kva det betyr.

Vekselbanken inviterer til gratis bustadmesse 3. mai kl. 18.30 på Park Hotel Vossevangen

Lokale aktørar med kjennskap til bustadmarknaden på Voss syner deg korleis du kan realisera draumen.

Vekselbanken i lag med Proaktiv Eiendomsmegling, Voss Byggsenter og Johs E. Øvsthus ynskjer å
invitera deg til ein hyggeleg kveld med bustadmarknaden på Voss som tema!

Agenda for kvelden:

Faglege råd innan kjøp og sal av bustad.
Kva kjenneteiknar bustadmarknaden på Voss?
Korleis kan lokale aktørar bidra i prosessen?
Nybygg og prosjekterte leilegheiter.


Arrangementet er passande for deg som er fyrstegongskjøpar, eller for deg som vurderer å byte bustad.
Vår lokalkunnskap og fagkompetanse skal koma deg til gode den dagen du skal realisera bustaddraumen!

Det vert lett matservering i form av frukt og wraps:-)

Påmelding innan 02.05.2017:
post@vekselbanken.no eller på tlf. 56 52 35 00.

Opningstider og adresser

Minibank ved Handelslaget vert stengd

Grunna ombygging i Handelslagskvartalet vert minibanken vår der stengd frå måndag 9. januar og inntil vidare.

De finn våre øvrige minibankar ved Amfi kjøpesenter og på hovudkontoret i Vangsgata 24.

Tilsette i Vekselbanken