Den årlege kundemålinga vert gjennomført i februar og mars

Den årlege kundemålinga vert gjennomført i februar og mars

Fleire av våre kundar vil straks motta ein invitasjon frå Norsk Gallup om å verta med på årets kundemåling. Dette er ei måling me har gjennomført i fleire år, og for oss er det viktig å få tilbakemeldingar frå våre kundar. Fleire gjev oss tilbakemeldingar i det daglege, og det ynskjer me framleis. Denne kundeundersøkinga er ei systematisk og samla kundemåling, og som me saman med andre tilbakemeldingar ynskjer å bruke til å vidareutvikle oss i tråd med kundane sine forventningar og behov.

Kundemålinga vert gjennomført i perioden 13. februar til 6. mars, og som nemnd er det Norsk Gallup som utfører den på våre vegne.

Det tek ca. 10 minutt å svare, og alle som deltek er med i trekninga av 10 Eika gåvekort med verdi kvar på kr 1.000,-.

Me vonar flest mogleg nyttar høve til å svare!


Fiktive kundenummer

Banken er pålagd å kunne identifisere alle kontohavarar med fødsels- eller organisasjonsnummer.

Kontoeigarar som er registrert på eit fiktivt kundenummer i Vekselbanken vil motta brev med krav om å flytte konto frå fiktivt kundenummer til ein privatperson (fødselsnummer) eller ein organisasjon (organisasjonsnummer). Her kan du laste ned skjema for å flytte konto frå fiktivt kundenummer til eit reelt fødselsnummer eller organisasjonsnummer. 

Opningstider og adresser

Gode råd

Opningstider

Opningstider

Opningstid på kontoret i Vangsgata 24 frå 2. september er:

Måndag - fredag:   kl. 09.00 - 15.30
Torsdag:           kl. 09.00 - 16.30

Telefon: 56 52 35 00
e-post:   post@vekselbanken.no


Treng du hjelp til nettbank, mobilbank eller andre digitale løysingar utanom våre opningstider kan du ringje:

Telefon: +47 915 03 850


Opningstid her er:
Måndag - fredag: 07:00 - 23:00
Laurdag- sundag: 09:00 - 23:00

 

Rådgjevarar i Vekselbanken