Innhold

Lei bil litt tryggare i sommar!

Å parkere på gata kan vere reine risikosporten. Mange som leigar bil opplever å få skader dei ikkje sjølv er skuld i. Bestill kredittkort innan 30. juni og få med 12 mnd. eigendelsforsikring!

Søk bustadlån her

Søk bustadlån på nett - og få raskt svar på din søknad

Me har fått nye nettsider!

"Logg inn" knappen til nettbank finn du no i øvre høgre hjørne.

Sidene skal fungere like bra på PC/MAC, nettbrett og mobil.

Lei bil tryggare i sommar

Det er mange gode grunnar til å ta med seg kredittkort på ferie, og no får du ein til; Vi spanderer nemleg eigendelsforsikring i eit år dersom du bestiller kredittkort før 30. juni!

Bu rimelegare i sommar

Å bruke kredittkort har fleire fordeler enn du kanskje er klar over. Visste du for eksempel at du får tilgang til marknaden sine lågaste hotellprisar?

Du eig meir enn du trur

Veldig mange gløymer å oppgradere innbuforsikringa si etter kvart som familien og mengd ting i huset veks.