Innhald

Kva om du plutseleg ikkje kan ta delen din av utgiftene?

Nokre spørsmål er for store for nettet Dersom det verste skulle skje, er det fint å sleppe økonomiske uroer i tillegg.

Full kontroll med banken i lomma

I mobilbanken har du tilgang til alle dei vanlegaste tenestene frå nettbanken. Berre mykje enklare!

VEKSELBANKEN SØKJER KUNDERÅDGJEVAR ER DU VÅR NYE MEDSPELAR?

Me er ein menneskeorientert bank som set kunden i sentrum , og søkjer difor etter ein omgjengeleg, initiativrik og serviceinnstilt medarbeidar til vår PM avdeling.

Me har eit triveleg og hektisk arbeidsmiljø der me arbeider i team, men du må også kunne arbeida sjølvstendig og strukturert.

 

Arbeidsoppgåver:

Sal av bank- og forsikringstenester

Rådgjeving om sparing, pensjon og forsikring

Rådgjeving på økonomiplanlegging

Handsama lånesøknader frå kundar

Oppfølging og vedlikehald av kundeportefølje

 

Kvalifikasjonar:

Bachelor eller anna relevant utdanning innan økonomi og administrasjon

Relevant erfaring frå rådgjeving og sal

Har du AFR og/eller GOS autorisasjon er det ein føremon

Du skriv og snakkar norsk flytande og kommuniserer godt på båe målføra i tillegg til engelsk

Interesse for og god kunnskap om digitale verktøy

 

Har du spørsmål om stillinga kan du kontakta:

Avdelingsleiar PM Øystein Bauge  (tlf. 56523503/40210687) 

Avdelingsleiar HR Oddny Hylland (tlf. 56523553/97481302).

 

 

Søknad med CV kan sendast til Vekselbanken v/ Oddny Hylland, på e-post: oh@vekselbanken.no 

 

Søknadsfrist 31. januar  2017

Minibank ved Handelslaget vert stengd

Grunna ombygging i Handelslagskvartalet vert minibanken vår der stengd frå måndag 9. januar og inntil vidare.

De finn våre øvrige minibankar ved Amfi kjøpesenter og på hovudkontoret i Vangsgata 24.