Innhald

Søk bustadlån i din lokale bank!

Hos oss får du din personlege rådgivar din du kan snakke med, og som kan hjelpe deg når du treng det. Vi er der du er.

Full kontroll med banken i lomma

I mobilbanken har du tilgang til alle dei vanlegaste tenestene frå nettbanken. Berre mykje enklare!

UTDELING AV LEGATMIDLAR FRÅ INGJERD B. KVÅLES LEGAT

Ungdom som søkjer teoretisk eller praktisk utdanning og som har tilknyting til Vossebygda kan søkja om stipend frå ovannemnde legat.

 

Vilkåra for tildeling er m.a. at søkjaren har synt evner for slik utdanning og har trong for og fortener slik stønad. Søkjaren bør gjera greie for resultatet av si utdanning hittil, og orientera om si økonomiske stoda.

 

Under elles like vilkår har søkjarar frå Ingjerd B. Kvåle si slekt førerett.

 

Søknadsskjema finn de ved å klikke her

 

Søknad om stønad frå legatet for 2016 kan sendast til legatstyret v/banksjef Einar Larsen, postboks 10, 5701 Voss, innan 10. januar 2017.