Innhald

Søk bustadlån hos oss!

Du får din personlege rådgjevar du kan snakke med, og som kan hjelpe deg når du treng det. Vi er der du er.

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane tryggjer du deg og flokken din.

18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du plutseleg i førarseta når det gjeld din eigen økonomi. Kontakt oss for eit møte, så tek vi ein prat om kva det betyr.

Opningstider i påsken 2017

Onsdag 12. april i påsken har me ope frå kl. 09.00 til kl. 12.00.

Måndag og tysdag i påskeveka har me normal opningstid dvs. frå kl. 09.00 til 15.30.

Minibank ved Handelslaget vert stengd

Grunna ombygging i Handelslagskvartalet vert minibanken vår der stengd frå måndag 9. januar og inntil vidare.

De finn våre øvrige minibankar ved Amfi kjøpesenter og på hovudkontoret i Vangsgata 24.

Tilsette i Vekselbanken