Aksjar i Vekselbanken

Aksjane i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA er notert på Oslo Børs med ticker VVL. Ynskjer du å kjøpe eller selje aksjar kan det gjerast over Oslo Børs.

Vekselbanken beste bank andre året på rad

Kundane scorar Vekselbanken som

beste bank andre året på rad

Delta i kundeundersøkinga, og du er med i trekninga av 10 Eika gåvekort á kr 1000

Kundemålinga vert gjennomført i perioden 15. januar til 16. februar, og det er Norsk Gallup som gjer målinga for oss. Det tek ca. 10 minutt å svara, og me vonar flest mogleg nyttar høve til å delta.


Rådgjevarar i Vekselbanken