Utlånsrentene ned 0,85 % til private og bedrifter

Me har sett ned rentene på alle utlån til private og bedrifter med 0,85 %. Kundar får renteendringsvarsel.

Endringa får effekt snarast råd, og frå 2. april på nye lån og 7. april for eksisterande lån.

Innskota er sett ned med inntil 0,85 %, men mange produkt med mindre. Her går rentene ned fyrst om vel 8 veker.

 

Tilgang til banklokalet avgrensa frå 16.3

Alle som ynskjer inn i banken må kontakte oss på telefon 56 52 35 00 på førehand.

Samstundes oppmodar me alle kundar om å nytta våre elektroniske tenester, og om å kontakte oss på telefon eller e-post i staden for via banklokalet.

Me vil framleis tilby alle tenester innanfor normal opningstid. Dette gjere me for å avgrense risiko for smittespreiing for kundar og tilsette.

 

Rådgjevarar i Vekselbanken