Tiltak covid-19

I lys av den siste smitteutviklinga ber me alle kundar som kan om å nytta våre digitale tenester og avtalar digital rådgjevnad.

Banken held ope for dei som ikkje kan nytta digitale tenester. Alle som kjem i banken må vera friske.

Oppdatert informasjon her

Sjå opp for svindel

Det har vore ein del svindelforsøk mot private og bedrifter i det siste. Vær observant og hugs banken vil aldri ta kontakt og be dykk oppgje passord, BankID informasjon e.l.

Ikkje klikk på noko du ikkje kjenner avsendar til. Er du usikker ring oss i banken.

Rådgjevarar i Vekselbanken