Innhald

Trygg handel på nettet

Kredittkort er den tryggaste og smartaste betalingsmåten når du sit i sofaen og handlar. Skaff deg kredittkort - opplev fordelane!

Nyheit - Inntektsforsikring

Med ei inntektsforsikring vil du stå sterkare økonomisk dersom du blir ramma av arbeidsløyse, permittering eller kreft.

ME GJENNOMFØRER EI KUNDEUNDERSØKING OG SET PRIS PÅ OM DEI KUNDANE SOM VERT KONTAKTA DELTEK

Vekselbanken er oppteken av kva kundane meiner om oss, og har difor engasjert Norsk Gallup (eit selskap i Kantar TNS) til å gjennomføra ei kundeundersøking, der du kan verta invitert til å delta gjennom ein tilsendt e-post frå dei.

Undersøkinga vert gjennomført på ei sikker (kryptert) lenkje. Du er garantert anonymitet. Alle som deltek er med i trekninga av 10 Eika gåvekort med ein verdi kvar på kr. 1.000,-.

Det er sjølvsagt heilt frivillig å svara på undersøkinga, men me voner at dei som får ein e-post deltek. Dersom du ikkje ynskjer å delta, vil invitasjonen innehalde ei avmeldingslenkje som du kan trykkja på slik at du slepp å få påminning.

Undersøkinga vert gjennomført i perioden 8. februar – 17. mars.

Minibank ved Handelslaget vert stengd

Grunna ombygging i Handelslagskvartalet vert minibanken vår der stengd frå måndag 9. januar og inntil vidare.

De finn våre øvrige minibankar ved Amfi kjøpesenter og på hovudkontoret i Vangsgata 24.