Leasing

Ved å lease får du enkelt tilgjenge til nyare køyretøy og maskiner, samstundes som du frigjer driftskapital for bedrifta.
  • Du vel sjølv forhandlar og merke
  • Hald maskinparken din oppdatert
  • Frigjer driftskapital til andre investeringar
Kontakt meg om leasing

Dette er leasing

Hos oss kan bedrifta di lease køyretøy, maskiner, driftsutstyr og lausøyre. Leasing gjer det enkelt å halde maskinparken oppdatert, samstundes som du frigjer driftskapital som kan brukast til andre investeringar. Dessutan blir det enklare å budsjettere fordi leasingleiga er tilnærma lik i heile leasingperioden.

Det er sjølvsagt du og bedrifta di som vel forhandlar og merke. Banken kjøper utstyret, og bedrifta di leiger det. Dersom du har fleire avtaler, kan du få samlefaktura for enklare administrasjon og betre oversyn. 

Kjappe fakta