Forsikring av bedrifter

Ikkje sats på flaks. Sikra deg for framtida med gode bedrifsforsikringaer, personalforsikringar, landbruksforsikringar og forsikring av dine maskiner og køyretøy.

Vi dekkjer alle dine forsikringsbehov

Bedrift og tilsette

Landbruk

Køyretøy

Svært tilfredse kundar

Takk for tilliten!

Eika Forsikring scorar også i år svært godt på kundetilfredshet, og utmerker seg spesielt innan service i EPSI sin forsikringsundersøkelse. Sjå kvifor Lokalbankene og Eika er heilt i toppen her.

Gode råd

Unngå vinterskader på hus og bygningar

Kvar vinter kollapsar fleire bygningar i Noreg på grunn av snø. Eit klima i endring gir meir våt vinternedbør og plutseleg store snømengder som mange bygningar ikkje dimensjonerte for.

Styr unna batteritrøbbel

Kulden gir mange bileigarar ei ekstra utfordring, og då gjerne i form av startproblem. Ein ekstra batterisjekk kan forhindre at du blir ståande med ein bil som ikkje går ein kald vinterdag.