Formueskade

Formueskadeforsikring dekkjer ansvaret for feil som påfører ein annan part eit økonomisk tap.
  • Gjeld for sikredes rettslege erstatningsansvar for formueskade
  • Tilrådd for alle verksemder som driv med konsulent- og rådgivingstenester
  • Dekkjer fysisk skade på oppdragsgivar eller tredjemanns person eller ting
Kontakt meg om Formueskadeforsikring

Vi tilbyr formueskadeforsikring for:


Rådgivande ingeniør/tekniske konsulentar/arkitektar

IKT-konsulentar (Informasjons og Kommunikasjons Teknologi) 
Revisor og rekneskapsførar 
Styreansvar