Formueskade

Formueskadeforsikring dekkjer ansvaret for feil som påfører ein annan part eit økonomisk tap.
  • Gjeld for sikredes rettslege erstatningsansvar for formueskade
  • Tilrådd for alle verksemder som driv med konsulent- og rådgivingstenester
  • Dekkjer fysisk skade på oppdragsgivar eller tredjemanns person eller ting
Kontakt meg om Formueskadeforsikring

Om forsikringa

Vi tilbyr formueskadeforsikring for

  • Rådgivande ingeniør/tekniske konsulentar/arkitektar
  • IKT-konsulentar (Informasjons og Kommunikasjons Teknologi)
  • Revisor og rekneskapsførar
  • Styreansvar

Meld skade

Hos oss melder du skade på forsikringane dine ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema