Vekselbanken beste bank andre året på rad

Kundane scorar Vekselbanken som

beste bank andre året på rad

 

Jonny Nordøy som er bedriftsrådgjevar og ekspert på kunderelasjonsmålingar i Kantar TNS uttalar fylgjande om resultata i årets kundeundersøking:

«Jeg har i flere år hatt ansvaret for Eika Alliansens kundemålinger. Her kartlegges kundenes tilfredshet og lojalitet til sine lokale banker og hva som er viktig for dem.

For andre året på rad topper Vekselbanken listen med de mest fornøyde og lojale kundene. Vi har jo ikke tall på alle banker i Norge, men det er ikke usannsynlig at Vekselbanken har Norges mest fornøyde kunder, sier Jonny Nordøy, bedriftsrådgiver og ekspert på kunderelasjonsutvikling i Kantar. Kundene anser Vekselbanken som en særdeles viktig lokal støttespiller. Banken har flinke folk som yter god personlig service og nyter høy tillit som rådgivere for sine kunder».

 

Vekselbanken legg vekt på å vera ein menneskeorientert bank, og der våre kundar alltid skal møte ein av våre dyktige tilsette når dei kjem innom banken, ringjer oss på telefon eller sender e-post. Hjå oss er det ingen robotar eller talemaskiner som møter kunden. Me trur framleis at menneske best kan hjelpe menneske når det er snakk om å gje gode råd og god service.

Me er takksame for dei gode tilbakemeldingane. Saman med våre kundar skal me utvikle oss vidare i framtida.