Vekselbanken beste bank tredje året på rad

Kundane scorar Vekselbanken som

beste bank tredje året på rad

 

Jonny Nordøy som er bedriftsrådgjevar og ekspert på kunderelasjonsmålingar i Kantar Norge uttalar fylgjande om resultata i årets kundeundersøking:

«Har Vekselbanken Norges mest fornøyde og lojale kunder? Mye tyder på det, ifølge bedriftsrådgiver Jonny Nordøy i Kantar Norge. På vegne av Eika Alliansen har han samlet inn tilbakemeldinger fra over 35 000 kunder. Det er skyhøyt nivå blant de beste bankene i Alliansen, men for tredje året på rad troner Vekselbanken på toppen av listen. Vi gjennomfører også undersøkelser blant kunder av konkurrerende banker, sier Jonny Nordøy. Så langt har jeg til gode å se så gode tilbakemeldinger for konkurrerende banker som det Vekselbanken får. Så hvorfor har Vekselbanken så fornøyde og lojale kunder? Det kan oppsummeres i to ord: Kundeomsorg og tillit.

Kundene føler seg særdeles godt ivaretatt. Banken oppleves som tilgjengelig og hjelpsom, og de aller fleste kundene synes bankhverdagen er enkel og problemfri. Kundene er trygge på at bankens ansatte bryr seg om dem og vil dem det beste. De stoler på at banken har hovedfokus på kundens – og lokalsamfunnets – beste.».

Vekselbanken legg vekt på å vera ein menneskeorientert bank, og der våre kundar alltid skal møte ein av våre dyktige tilsette når dei kjem innom banken, ringjer oss på telefon eller sender e-post. Hjå oss er det ingen robotar eller talemaskiner som møter kunden. Me trur framleis at menneske best kan hjelpe menneske når det er snakk om å gje gode råd og god service.

Me er takksame for dei gode tilbakemeldingane! Saman med våre kundar skal me halde fram med å utvikle oss vidare.  

 

Dei gode tilbakemeldingane frå kundane feirar me i år ved å gje ei hjelpande hand til næringslivet i bygda. Me vel å gje kr 50.000 til Voss Sentrum til bruk på aktivitetar for å fremje lokal handel. Vekselbanken har som prinsipp at me alltid handlar lokalt når det er mogleg, og me oppmodar også alle andre bedrifter og privatpersonar til å gjere det same. At me handlar lokalt betyr mykje for dei næringsdrivande i bygda, bidreg til å trygge arbeidsplassar og her kan me alle gjere ein skilnad!