Banken si eksternfinansiering

Banken sine fondsobligasjonar, ansvarlege lån, obligasjonslån og sertifikatlån:

AvtalenummerLøpetidEmisjonsbeløp
Obligasjonslån
ISIN NO0010767536               2016/2020               NOK 100 mill.
ISIN NO0010773989               2016/2020               NOK 100 mill.
ISIN NO0010790520               2017/2021               NOK 150 mill.
ISIN NO0010795404               2017/2021               NOK 150 mill.
ISIN NO0010790538               2017/2022               NOK 150 mill.
ISIN NO0010795412               2017/2022               NOK 125 mill.
ISIN NO0010807928               2017/2023               NOK 150 mill.

ISIN NO0010816085               2018/2023               NOK 175 mill.

ISIN NO0010853369               2019/2024               NOK 125 mill.

Sertifikatlån

Ansvarlege lån
ISIN NO0010730989               2015/2025            NOK 40 mill.
Fondsobligasjonar
ISIN NO0010572811               2010/-                  NOK 35 mill.

ISIN NO0010818248               2018/-                  NOK 40 mill.