Banken si eksternfinansiering

Banken sine fondsobligasjonar, ansvarlege lån, obligasjonslån og sertifikatlån:

 

Avtalenummer                         Løpetid                    Emisjonsbeløp

Obligasjonslån

Låneavtale
ISIN NO0010790520               2017/2021               NOK 150 mill. Låneskildring
ISIN NO0010795404               2017/2021               NOK 150 mill. Låneskildring
ISIN NO0010790538               2017/2022               NOK 150 mill. Låneskildring
ISIN NO0010795412               2017/2022               NOK 150 mill. Låneskildring
ISIN NO0010807928               2017/2023               NOK 150 mill. Låneskildring

ISIN NO0010816085               2018/2023               NOK 175 mill. Låneskildring

ISIN NO0010853369               2019/2024               NOK 150 mill. Låneskildring

ISIN NO0010873185                2020/2025               NOK 100 mill.      Låneskildring

 

Sertifikatlån

Ansvarlege lån
ISIN NO0010871395              2019/2029             NOK 60 mill. Låneskildring

Fondsobligasjonar
ISIN NO0010818248               2018/-                  NOK 40 mill.