Ta betalt med KID

Når du sender faktura med ferdig utfylt KID-nummer slepp du manuell registrering av innbetalinga.
 • Enklere å avstemme innbetalinger
 • Passer både små og store bedrifter
 • Gir meir effektive purrerutinar
Kontakt meg om KID-betaling

Dette er fakturering med KID

Fakturering med KID-nummer gjer det enklare å avstemme innbetalingar og gir meir effektive purrerutinar.

Som bedriftskunde hos oss kan du bruke OCR-giro:

 • Send faktura med ferdig utfylt KID-nummer til kundane dine
 • KID identifiserer kunden og kva betalinga gjeld
 • Du slepp manuell registrering av innbetalingane
 • Du får informasjon om innbetalingane i ei OCR-fil for automatisk oppdatering av kundereskontroen
 • Fungerer med alle nyare økonomisystem
 • Passar for bedrifter med fleire enn 100 innbetalingar i året

Har bedrifta di mange innbetalingar som ikkje inneheld KID-informasjon?

Då kan eGiro vere ei god løysing:

 • Gjennom eGiro får du ei komplett, elektronisk fil som inneheld all informasjonen som finst om den enkelte betalinga
 • Fila inneheld fleire datafelt enn ei OCR-fil
 • Bedrifta slepp manuell registering av innbetalingar
 • Passar for bedrifter som får ei større mengde innbetalingar og som ønskjer meir fridom i kva slag informasjon betalar kan gi frå seg

Ta kontakt med oss for å finne ut kva som er den beste løysinga for di bedrift.

Ein enklare kvardag

Med OCR og eGiro slepp du å registrere innbetalingar manuelt. Det tyder:

 • Meir tid til andre oppgåver
 • Full kontroll på innbetalingane
 • Mindre risiko for å gjere feil