Husforsikring

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer. Ei god husforsikring sørgjer for at du ikkje står på bar bakke dersom noko skjer. Sjekk kva forsikring som passar deg best.
  • Erstattar skadar på bustaden ved brann-, vatn- og naturskade, samt ved tjuveri
  • Erstattar ombygging av bustad dersom du blir invalid etter ulukke
  • Omfattar rettshjelp og tap av husleigeinntekter
Sjekk pris og kjøp husforsikring

Kva forsikring passar for deg?

Hos oss kan du velje mellom Hus og Hus Pluss. Sjå kva som passar deg best. 

Hus Pluss Hus
Følgjeskade ved utett yttertak


Skade på våtrom som følgje av lekkasje/tilbakeslag
Følgjeskade ved handverkarfeil     
Følgjeskade ved vannskade på våtrom
Bygning inntil 10 kvm er medforsikra
Tap av husleigeinntektar

Naturskade
Rettshjelp

Brann-, vatn- og tjuveriskadar  √ 

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!