Reiseforsikring

Vår reise- og avbestillingsforsikring gjeld med ein gong du går ut av døra heime, og gjeld alle typar reiser som varar inntil 60 dagar.
  • Forsikringa gjeld både ferie og jobbreiser inntil 60 dagar
  • Dekkjer heimtransport og behandlingsutgifter ved sjukdom og ulukke
  • Ulukkes- og avbestillingsforsikring er inkludert
Sjekk pris og kjøp reiseforsikring

Kva forsikring passar for deg?

Hos oss kan du velje mellom Reise og Reise Pluss. Sjå kva som passar deg best. 
Reise Pluss Reise
Actionfylte aktivitetar (fjellklatring, isklatring, off-pist, kiting og downhill på sykkel)

Utvida sum til sykkel 30 000 kroner per skadetilfelle

Ubegrensa avbestillingsforsikring

Ingen eigendel ved skade

Utvida sum på spesielle verdigjenstandar til 20 000 for enkeltperson og 40 000 for familie per skadetilfelle

 

Ubegrensa reisegods

 

Sykkel inntil 10 000 per skadetilfelle

Ulukkesforsikring

Avbestilling inntil 50 000 for enkelperson og 100 000 for familie per skadetilfelle

Spesielle verdigjenstandar inntil 15 000 for enkelperson og 20 000 for familie

Reisegods inntil 40 000 enkelperson og 120 000 for familie

Heimtransport og behandlingsutgifter ved sjukdom og ulukke


Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår.

Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg

Reise

Vår grunnforsikring omfattar alle typar reiser i heile verda som varar inntil 60 dagar, og det er ingen krav til overnatting. Ulukkes- og avbestillingsforsikring er inkludert.

Reise Pluss

Reise du mykje utanlands, eller med store verdiar, anbefaler vi å oppgradere til Reise Pluss. Då er du også forsikra om du driv med aktivitetar som fjellklatring, kiting og downhill på sykkel.

Gode råd

10 skivettreglar i alpinbakken

Følg desse reglane om skivett så blir alpinkøyringa tryggare for både deg sjølv og andre i bakken. Ski- og snowboardkøyring er forbundet med ein viss fare. Hugs ansvaret ditt og køyr under full kontroll.

Veit du kva din koffert er verdt?