BSU - den smartaste vegen til eigen bustad

Ein full BSU-konto på 300.000 kroner er gull verdt den dagen du skal kjøpe din fyrste bustad.