Forsikring for unge

For berre 160 kroner i månaden gir vi deg under 34 år våre beste forsikringar som sikrar deg både heime og på reise.
  • Innbuforsikring som dekkjer tinga dine inntil 500.000 kroner
  • Reiseforsikring med avbestillingsforsikring og null eigendel ved skade
  • Ulykkesforsikring med erstatning på inntil en million kroner
Kjøp UNG-forsikring for 160 kroner

Om forsikringa

Dette er pakken for deg som er mellom 18 og 34 år

  • Innbu Pluss er vår beste innbuforsikring og sikrar tinga dine dersom noko skulle skje. 
  • Reise Pluss er vår beste reiseforsikring og gjeld med ein gong du går ut døra heime.
  • Ulukkesforsikring sikrar deg mot økonomiske uroer dersom du skulle bli utsett for ei ulukke.

UNG-forsikringa kostar til saman 160 kroner i månaden. Dersom du ønskjer eiga forsikring for berbar PC, blir sluttsummen 187 kroner.

Andre forsikringar for unge