Bankkort

Eller debekort er den mest brukte måten å betale med. Våre Visa-kort kan brukast i butikk, på nett eller til å ta ut pengar i minibank. Bankkort kan du bestille i mobilbanken eller i nettbanken.
  • God oversikt over pengane dine
  • Alle bankkorta er kontaktlause
  • Same PIN-kode på alle korta dine

Våre bankkort

Når uhellet er ute

Aktuelt

Handle trygt på nett

Sterk kundeautentisering

Krav om sterk kundeautentisering trer i kraft i EU/EØS frå 31. desember 2020. Dette medfører at du som kunde vil oppleva større sikkerheit ved mellom anna netthandel med kortet ditt. Les meir kva dette betyr for deg her

Snakkar du med barna om pengar?

Det kan gi dei ein viktig økonomisk ballast seinare i livet.
Mann med mobil og kort

Pengespel og forbod mot formidling av betaling

Norske banker har ikkje lov til å formidle innsats og utbetaling i pengespel som blir tilbode av pengespelselskap utan løyve i Noreg. Sjå kva pengespel som er tillatne og kva forbodet omfattar.

Generelle avtalevilkår