Innbuforsikring

Hos oss kan du velje mellom ordinær innbuforsikring eller Innbo Pluss som er vårt beste alternativ.
  • Erstattar skade på tinga dine ved brann, vatn og tjuveri
  • Erstattar utgiftene dine, dersom du må bu utanfor heimen grunna skade
  • Inkluderer ID-tjuveri
Sjekk pris og kjøp innboforsikring

Dette blir omfatta av forsikringa di

Hos oss kan du velje mellom Innbo og Innbo Pluss. Sjå kva som passar deg best. 
Innbu Pluss Innbu
Uhellsforsikring inntil 15.000 kroner i heile verda
 
Skade på innbu ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bustad på forsikringsstaden


Innbu som blir skada i flytting med eigen bil

Tjuveri av sykkel inntil 30.000 kroner    
 Tjuveri av sykkel inntil 10.000 kroner  
Tjuveri fra uteareal på forsikringsstedet

Ombygjing av bustad pga ulukke eller handikap

Identitetstjuveri

Skade på matvarar og luftskade på frysar og kjøleskap

Brann, vatn- og tjuveriskade


Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!