Helseerklæring

Hos oss kan du enkelt fylle ut helseerklæringa elektronisk.

Sikre inntekta di direkte i nettbanken

Med inntektsforsikringa vår vil du stå sterkare økonomisk dersom du blir ramma av arbeidsløyse, permittering eller kreft. No kan du berekne pris og kjøpe inntektsforsikring direkte i nett- eller mobilbanken din.

Dei fire viktigaste forsikringane for deg og din familie

Er familien din godt nok sikra for framtida? Desse personforsikringane gjer at dykk ikkje treng å bekymra dykk for økonomien om noko skulle skje.

Snakk med oss

Livet forandrar seg. Det same gjer forsikringsbehova. Lat oss hjelpe deg med å sikre dei som betyr mest for deg. 

Ingen planlegg å bli ufør. Men har du tenkt på korleis livet kan bli dersom du blir alvorleg sjuk eller utsett for ei ulykke? Snakk med oss om uføreforsikring. Saman kan vi finne ei løysing som gir deg tryggleik for framtida.

Ta kontakt med ein av våre rådgivarar.