Innhald

Korleis vil du spara?

Sparing er verdas beste idé. Ta kontakt, så finn vi den beste løysinga for deg.

Ulike sparemåtar

Aksjar er risikabelt, men det er forskjell på den langsiktige og kortsiktige risikoen. På lang sikt er faktisk sannsynligheta for å få god avkastning på aksjesparing høgare enn sannsynligheta for å få god avkastning på rentesparing.