Korleis vil du spara?

Det finst ulike måtar å spare på. Kva som er best for deg avheng av kor lenge du vil spare og kor mykje risiko du er villig til å ta. Same kva spareform, få den fulle oversikta i Min Sparing i mobilbanken.

Aktuelt no

Spar i IPS og få skatteutsetjing

Med IPS kan du spare inntil 40 000 kroner til pensjonen kvart år – og du får 22 prosent av sparesumen i frådrag på skatten. Det betyr at du får ein skattefordel på 8 800 kroner om du sparer maksbeløpet. Skattlegginga skjer fyrst når du tek ut pengane, etter fylte 62 år.

Følg med på sparinga di i mobilbanken