Bustadlån

Vurderer du å kjøpa ny bustad? Vi kjenner lokalmarknaden og hjelper deg gjerne gjennom heile bustadskjøpsprosessen. Kontakt ein av dei dugelege rådgjevarane våre for ein bustadsprat og gode råd - så er du eitt steg nærare bustadsdraumen!
  • Få raskt svar på din lånesøknad
  • Flytt bustadlånet enkelt på nett
  • Personleg rådgjeving

Søk om lån

Få hjelp til å finne det bustadlånet som passar best for deg.

Lånekalkulator

Treng du hjelp?

Gode råd

Prisar og vilkår

Bustadlån for unge - renter

Lån Nominell rente Effektiv rente
BLU Lån med pant i bustad innanfor 85 % av godkjend verdi 2,74 % 2,83 %

Priseksempel: Effektiv rente er rekna på lån kr 2 millionar over 25 år. Etableringsgebyr er 0,1 % av lån, min. kr 250, og termingebyr pr. termin kr 50 ved direkte trekk. BLU lån er for dei mellom 18 - 34 år.

Bustadlån - renter

Lån Nominell rente Effektiv rente
Lån med pant i bustad innanfor 75 % av godkjend verdi 3,10 % 3,20 %
Lån med pant i bustad innanfor 85 % av godkjend verdi 4,45 % 4,60 %

Priseksempel: Effektiv rente er rekna på lån kr 2 millionar over 25 år. Etableringsgebyr er 0,1 % av lån, min. kr 250, og termingebyr pr. termin kr 50 ved direkte trekk.

Rammelån/fleksilån - renter

Lån Nominell rente
Lån kan innvilgast inntil 60 % av godkjend verdi 3,10 %

Månadsgebyr er kr 60, og vert belasta rentekontoen saman med renta månadleg.