Bustadlån

Vurderer du å kjøpa ny bustad? Vi kjenner lokalmarknaden og hjelper deg gjerne gjennom heile bustadskjøpsprosessen. Kontakt ein av dei dugelege rådgjevarane våre for ein bustadsprat og gode råd - så er du eitt steg nærare bustadsdraumen!
  • Få raskt svar på din lånesøknad
  • Flytt bustadlånet enkelt på nett
  • Personleg rådgjeving

Søk om lån

Få hjelp til å finne det bustadlånet som passar best for deg.

Lånekalkulator

Bustadlånskalkulator

Sjå kor mykje du kan låne til bustad og kor mykje lånet vil koste.

Treng du hjelp?

Prisar og vilkår

Bustadlån for unge - renter

Lån Nominell rente Effektiv rente
BLU Lån med pant i bustad innanfor 85 % av godkjend verdi 1,69 % 1,77 %

Priseksempel: Effektiv rente er rekna på lån kr 2 millionar over 25 år. Etableringsgebyr er 0,1 % av lån, min. kr 250, og termingebyr pr. termin kr 65 ved direkte trekk. BLU lån er for dei mellom 18 - 34 år.

Bustadlån - renter

Lån Nominell rente Effektiv rente
Lån med pant i bustad innanfor 75 % av godkjend verdi 2,20 % 2,29 %
Lån med pant i bustad innanfor 85 % av godkjend verdi 3,70 % 3,83 %

Priseksempel: Effektiv rente er rekna på lån kr 2 millionar over 25 år. Etableringsgebyr er 0,1 % av lån, min. kr 250, og termingebyr pr. termin kr 65 ved direkte trekk.

Rammelån/fleksilån - renter

Lån Nominell rente
Lån kan innvilgast inntil 60 % av godkjend verdi 2,30 %

Månadsgebyr er kr 65, og vert belasta rentekontoen saman med renta månadleg.